Filigránový strop

Filigránový strop

         Filigránový strop predstavujú železobetónové panely, ktoré sa vyrábajú presne na daný typ stavby. Skôr ako sa panely budú umiestnovať musí sa vyhotoviť podperná konštrukcia, ktorá musí byť veľmi pevná. 

Filigránový strop

 Jednotlivé panely sa zdvíhajú autožeriavom a následne sa ukladajú na podpernú konštrukciu. Po osadení výstuže v mieste spojenia panelov nasleduje osadenie hornej a doplnkovej výstuže stropnej konštrukcie. Pred samotnou betonážou je potrebné dôkladne očistiť povrch jednotlivých panelov a následne navlhčiť tak, aby nevznikali mláky. Betonáž realizujeme naraz. Pri betonáži je potrebné, aby sa betón nanášal rovnomerne a hneď hútnil ponorným vibrátorom, aby na paneloch nevznikali bodové zaťaženia. Možnosť odstránenia podpernej konštrukcie sa odporúča po 20 dňoch.

Aké sú výhody filigránového stropu? 

Výhodou filigránoveho stropu je vysoká nosnosť, jednoduchá, rýchla a presná montáž.

 Ukážky montáže filigránového stropu až po dokončenie plochej strechy na projekte

Bzinská 6dom.

Filigránový strop

Filigránový strop

Filigránový strop

Filigránový strop

Filigránový strop

Filigránový strop

Filigránový strop

 

Filigránový strop

Filigránový strop