Logo Logo
+421 904 001 479, +421 904 764 900
domroyal@domroyal.sk

Dizajnový showroom v Bratislave otvorený

Renovácia štadióna FK Dubnica n/ Váhom

V roku 2018 začala rekonštrukcia futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom. Predmetom rekonštrukcie boli:

  • zateplenie budovy, nová fasáda
  • administratívna budova - rekonštrukcia interiéru 1. podlažia, stavebné práce, elektroinštalácia, WC, sociálne zariadenia, maliarske práce

Rekonštrukcia interiérovej časti spĺňa požiadavky a normy pre štadión kategórie 2, v zmysle kritérií UEFA, jej súčasťou boli preto aj búracie práce a zmeny dispozícií jednotlivých miestností. V interiéroch bolo rekonštruované osvetlenie, elektroinštalácia, vnútorné slaboprúdové rozvody, zdravotechnika, kanalizácia, vodovod aj sanita.

Rekonštrukcia zahŕňala aj obnovu obvodového plášťa budovy – zateplenie, čím sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy.

V rámci prác boli zrealizované aj opatrenia súvisiace s vykurovacou sústavou a prípravou teplej vody. 

Ďakujeme za dôveru a prajeme veľa spokojných návštevníkov!

štadión FK Dubnica nad Váhom

štadión FK Dubnica nad Váhom
štadión FK Dubnica nad Váhom
štadión FK Dubnica nad Váhom
štadión FK Dubnica nad Váhom
štadión FK Dubnica nad Váhom